Home > Portal > Nieuwsoverzicht

NVZ-leden houden besluit specialistenbudget aan

Tijdens de algemene vergadering op 26 januari hebben de NVZ-leden de besluitvorming over het onderhandelingsakkoord rondom de nieuwe bekostiging van medisch specialisten aangehouden.

De NVZ-leden waren in grote meerderheid positief over de nieuwe bekostiging maar stemmen hiermee pas definitief in als de NVZ met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een breder aantal onderwerpen voor de komende jaren overeenstemming bereikt. 'Dat hebben we al enige tijd terug aan het ministerie te kennen gegeven. We hebben intensief en constructief met VWS over meerjarenafspraken gesproken, maar er is nog geen akkoord. Ik verwacht wel dat we er binnenkort uit zullen komen', aldus NVZ-voorzitter Roelf de Boer.

Beheerste kostenontwikkeling
De NVZ heeft het initiatief genomen om te komen tot meerjarenafspraken met de overheid. Het gaat hierbij zowel om bekostiging als om het verder vergroten van de doelmatigheid en de veiligheid. Daarbij is de ziekenhuisbranche onder meer bereid om afspraken te maken over een tijdelijke beperking van het productiebudget. De ziekenhuizen willen daarmee bijdragen aan een beheerste kostenontwikkeling van de zorg. 'Minister Schippers heeft als prioriteit om afspraken te maken over de bekostiging van specialisten. Dat is uiteraard ook voor ons een belangrijk onderwerp, maar er zijn meer zaken die we geregeld willen hebben. En die onderwerpen hangen nauw met elkaar samen', aldus Roelf de Boer.

Prestatiebekostiging
In het kader van een breed akkoord wil de NVZ duidelijkheid over een verantwoorde en snelle invoering van prestatiebekostiging. Daarbij past dat de risicoverevening voor zorgverzekeraars wordt afgebouwd en dat verzekeraars verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van het zorgvolume. Ook wil de NVZ afspraken maken over fasering van de korting van € 314 miljoen die VWS de branche heeft opgelegd, en over het voorkómen van additionele kortingen.

Bron

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)

Publicatiedatum

27 januari 2011
Laatste update: 7-11-2011