Home > Portal > Nieuwsoverzicht

Stand van zaken procedures tariefskorting

Eind september 2010 heeft de OMS de beroepsgronden ingediend tegen de 1e en 2e tariefkortingen (in totaal € 512 miljoen over 2008). Op 7 en 8 april 2011 zal bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) de mondelinge behandeling van de beroepsgronden plaatsvinden.

Het CBB heeft hiervoor voor 2 dagen ingepland, omdat naast de OMS ook andere partijen beroep hebben ingesteld (o.a. enkele wetenschappelijke verenigingen (WV-en) en een aantal maatschappen). De Kamer Vrij Beroep (KVB) is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van de mondelinge behandelingen. Er vindt afstemming plaats met de andere appellanten.

Tevens is de KVB druk bezig met het inhoudelijke bezwaar tegen de 3e tariefskorting van € 94 miljoen (jaar 2009). Dit inhoudelijke bezwaarschrift zal begin maart bij de NZa worden ingediend. Het verzoek om voeging van deze procedure in bovengenoemde beroepsprocedure is door de NZa afgewezen. In de week van 21 maart zal de hoorzitting bij de NZa plaats vinden.

Bron

Orde van Medisch Specialisten

Publicatiedatum

25 februari 2011
Laatste update: 7-11-2011