Home > Portal > Nieuwsoverzicht

Rechter handhaaft korting specialisten 2010

De korting die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2010 doorvoerde op de tarieven van de medisch specialisten blijft gehandhaafd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de NZa de korting zorgvuldig heeft berekend.

De Orde van Medisch Specialisten, de Stichting Bezorgd, verschillende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en enkele individuele medisch specialisten tekenden beroep aan bij het CBb tegen de tariefbeschikkingen.

In de honorariumtarieven voor medisch specialisten van 2010 verwerkte de NZa een korting van € 512 miljoen. De tariefkorting diende om een herhaling van eerdere overschrijdingen van het Budgettair Kader Zorg te voorkomen.

Het CBb wees de verschillende argumenten tegen de korting af. De NZa is op een afgewogen wijze tot besluitvorming gekomen. Zij heeft de korting gedifferentieerd naar specialisme, op basis van de omzetstijging die de medisch specialisten tussen 2007 en 2008 realiseerden. Het model dat de NZa hierbij gebruikte was toereikend en inzichtelijk. De aanpassing van de compensatie voor de ondersteunende specialismen, zoals de radiologen en de medisch microbiologen, was terecht, oordeelt het CBb. De korting heeft geen onaanvaardbare financiële gevolgen voor de gemiddeld declarerende specialist.

Alleen de korting voor keuringen en voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt teruggedraaid, omdat deze activiteiten niet vallen onder het Budgettair Kader Zorg. Dit onderdeel van de korting zal de NZa ongedaan maken.

Bron

Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa)

Publicatiedatum

13 juli 2011
Laatste update: 7-11-2011