Home > Portal > Nieuwsoverzicht

NZa stelt honorariumplafonds ziekenhuizen vast

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de honorariumplafonds voor de ziekenhuizen vastgesteld. Daarmee weten de ziekenhuizen wat in 2012 het plafond is voor de vrijgevestigd medisch specialisten die bij hen werken.

De NZa stelt deze honorariumplafonds vast op basis van het beheersmodel voor medisch specialisten, waarover de minister van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten afspraken hebben gemaakt.

Het beheersmodel dient als overgangsregeling naar volledige prestatiebekostiging in 2015 in de ziekenhuiszorg. Onder het beheersmodel krijgt ieder ziekenhuis een plafond voor de honorariumomzet van de vrijgevestigd medisch specialisten. Als de honorariumomzet van deze specialisten in het ziekenhuis boven het plafond uitkomt, moet de instelling het meerdere afdragen aan het zorgverzekeringsfonds. Specialisten in loondienst vallen niet onder het beheersmodel.

Voor de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten heeft de minister voor volgend jaar een macrobudget vastgesteld van circa 2 miljard. De NZa bepaalt het omzetplafond per ziekenhuis. De instelling stelt, op basis van de afspraken tussen de Orde, de minister en de ziekenhuizen, van het plafond
80% ter beschikking van de vrijgevestigd specialisten in de instelling. De resterende 20% verdelen de raad van bestuur en de medisch specialisten in onderlinge onderhandelingen.

Naast de ziekenhuizen vallen ook de Zelfstandige Behandelcentra onder het beheersmodel. De NZa stelt voor hen in de loop van november de honorariumplafonds vast. Dan heeft de NZa meer gegevens over de groei die de ZBC's de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.
Van het macrobedrag voor de honoraria van de medisch specialisten in ziekenhuizen en ZBC's is 3,2% (65 miljoen) bestemd voor mutatieruimte. Als nieuwe instellingen willen toetreden tot de markt of specialisten in een bestaande instelling meer patiënten willen helpen kunnen zij samen met een verzekeraar vóór 1 april 2012 bij de NZa een verzoek voor extra plafondruimte indienen. Als een verzekeraar de inkoop van zijn zorg van één instelling naar een andere wil verplaatsen, kunnen instellingen en verzekeraar gezamenlijk het hele jaar om verschuiving van het plafond vragen.

Bron

Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa)

Publicatiedatum

11 oktober 2011
Laatste update: 7-11-2011