Home > Portal > Nieuwsoverzicht

Reactie Regieraad op rapport "Concentratie, specialisatie en samenwerking van ziekenhuiszorg"

De ziekenhuiszorg concentreert zich in diverse regio’s in Nederland al steeds meer in gespecialiseerde ziekenhuizen. De gevolgen van verdere concentratie, specialisatie en samenwerking zijn nog onbekend. De Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft de gevolgen voor concentratie van IC-ziekenhuiszorg laten onderzoeken. De raad meent dat door een sterke regie de noodzakelijke herindeling versneld kan worden en de nadelen voor de patiŽntenzorg beperkt kunnen blijven.

Het zorgveld wil de kwaliteit van zorg verbeteren door de medisch specialistische zorg te concentreren in zogenaamde kernziekenhuizen. De discussie hierover is het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Dit onder meer naar aanleiding van de discussie over het minimum aantal heelkundige ingrepen dat een ziekenhuis moet uitvoeren om de ingreep te mogen verrichten, de zogenaamde volumenormen. De verwachting is dat de zorg zich steeds meer zal concentreren door het aanscherpen van de volumenormen, met name rond complexe, acute en electieve zorg.

De Regieraad heeft de gevolgen laten schetsen van verdere concentratie, specialisatie en samenwerking van IC-ziekenhuiszorg op basis van de behoefte in de regio. Het resultaat laat zien hoe personeel en middelen zich verdelen over de ziekenhuizen. Regionale herverdeling van IC-capaciteit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van IC-zorg voor patiŽnten. Een op de acht patiŽnten moet meer dan een half uur reizen en een op de 40 meer dan drie kwartier. Ziekenhuizen die geen IC-zorg meer aanbieden ervaren met name de gevolgen voor de acute patiŽntenstromen en daarmee de bekostiging. Herverdeling heeft mogelijk ook gevolgen voor de opleidingsfunctie van sommige ziekenhuizen.

Op verschillende plekken in Nederland is ziekenhuiszorg al geconcentreerd op basis van volumenormen. Pieter Vierhout, voorzitter van de regieraad Kwaliteit van Zorg: “Herindeling van de ziekenhuiszorg kost veel tijd en leidt tot teveel onrust. Een sterke regie op de noodzakelijke herverdeling versoepelt en versnelt dit proces. Hierdoor blijven de nadelen voor de patiŽntenzorg zoveel mogelijk beperkt.”

Het onderzoek door Kiwa Prismant en het CBO is een eerste aanzet tot het in kaart brengen van de gevolgen van het onderbrengen van hoog-complexe zorg in zogenaamde ‘kernziekenhuizen’ en planbare zorg in kleinere ziekenhuizen daaromheen. Een volgende stap is na te gaan hoe andere belangrijke ziekenhuisfuncties zich hiertoe verhouden, zoals opvang van patiŽnten met ernstige acute problemen.

Download rapport "Concentratie, specialisatie en samenwerking van ziekenhuiszorg" (PDF, 1,34 MB).

Bron

Regieraad

Publicatiedatum

25 januari 2012
Laatste update: 29-01-2012