Home > Operatieprocedures > Operatieverslagen > Gastro-intestinale chirurgie >

Appendectomie (conventioneel en laparoscopisch)

Gerelateerde onderwerpen

Ziektebeeld:
Anatomie:

Operatieverslag

1. Laparoscopische appendectomie

Time Out Procedure (TOP). Rugligging met linker arm naast het lichaam. Patiënt(e) heeft uitgeplast. Narcose, neusmaagsonde. Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoïdeus tot suprapubisch en waarbij de spina illiaca anterior superior rechts vrij is voor eventuele conversie. Antimicrobiële profylaxis (cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 1.500 mg IV). Drukbegrenzer van de insufflator op 15 mm Hg. Initieel staat de assistent tegenover de chirurg. Subumbilicale maanvormige huidincisie (mesje 10). Vrijprepareren tot op de voorste rectusschede en thv de linea alba een lengte-incisie van 1,5 cm. Teugelen van de 2 fasciebladen van de voorste rectusschede met Vicryl® UR-6. Digitaal manipuleren van de preperitoneale ruimte en met Langebeckhaken het peritoneum à vue brengen en inknippen. Open introductie van een 11 mm trocar (conventional trocars; bladeless trocars) of een blunt tip trocar. Aanleggen van pneumoperitoneum met CO2-gas (high flow (15 l/min.). Introductie van een 0°-scoop. Tafel in Trendelenburg en patiënt(e) licht naar links overhellend. Onder zicht introductie van een 5 mm disposable suprapubische trocar. Inspectie van het gehele abdomen. Er bevindt zich wel/geen vocht/pus in cavum Douglasi. De appendix is normaal/phlegmoneus /necrotisch/geperforeerd. (Bij vrouwen: de uterus is normaal/vergroot/geïndureerd. De ovariae zijn normaal/degeneratief/vergroot). We besluiten om te continueren. Een 11 mm re-usable trocar wordt extra ingebracht in het LOQ op de laterale rand van de musculus rectus. Via de suprapubische trocar wordt de appendix op de top gepakt en tegen de ventrale buikwand omhoog gehouden. Via de trocar in LOQ wordt de meso-appendix vrijgeprepareerd. Dit kan middels schaar, diathermie of een seal-device (Ligasure Atlas™ 20 cm / Ligasure Impact™/ Ligasure™ V 20 cm). Een drietal Endoloops® wordt achtereenvolgens via de linker trocar ingebracht en om de appendixbasis gelegd. Nadat een drietal loops om de basis van de appendix zijn gelegd, wordt met een schaar via de linker trocar de appendix doorgenomen tussen de twee meest distale loops. Haemostase. De appendix wordt in de 11 mm trocar (LOQ) getrokken. Het operatieterrein wordt wel/niet gespoeld. Verwijderen van de trocars onder zicht, desouffleren van het pneumoperitoneum, sluiten van de fascie van de voorste rectusschede met Vicryl® UR-6. Sluiten van de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.Patiënt wordt wel/niet nabehandeld met antibiotica IV (buikschema durante 3 dagen).

2. Appendectomie middels wisselsnede

Rugligging. Narcose en neusmaagsonde. Antibioticaprofylaxis (Zinacef®/Flagyl®). Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoïdeus tot suprapubisch. Schijn-dwarse huidincisie (mesje nr. 10) in rechter onderkwadrant (op de lijn tussen navel en SIAS). Achtereenvolgens worden in hun vezelverloop de aponeurose van de m. obliquus externus, m. obliquus internus en m. transversus gekliefd. Na openen van het peritoneum: wel/geen pus, wel/geen vies vocht intra-abdominaal. Expositie met twee vensterhaken. Het coecum wordt met een anatomisch pincet gepakt en met een gaas naar buiten geluxeerd. De appendix is normaal/phlegmoneus/necrotisch/geperforeerd. Klem op de appendixpunt plaatsen, waarna de meso-appendix wordt geskeleteerd De appendix wordt aan de basis geligeerd met Vicryl 0, doorgenomen met mes en verwijderd. Mes, klem, appendix en gaas worden afgegeven aan de omloop (appendix voor PA). Haemostase. Er wordt wel/niet gespoeld. Peritoneum wordt wel/niet geapproximeerd met Vycril® 0. Sluiten van de externe aponeurose met PDS 1. Subcutis wordt geapproximeerd met Vycril® 0. Huid wordt open gelaten of gesloten met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan. Patiënt wordt wel/niet nabehandeld met antibiotica IV (buikschema durante 3 dagen).

3. Diagnostische laparoscopie met conversie naar appendectomie middels wisselsnede

Rugligging met linker arm naast het lichaam. Narcose, neusmaagsonde. Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoïdeus tot suprapubisch en waarbij de spina illiaca anterior superior rechts vrij is voor eventuele conversie. Antimicrobiële profylaxis (Zinacef/Flagyl). Drukbegrenzer van de insufflator op 12 mm Hg. Subumbilicale maanvormige huidincisie (mesje 10). Vrijprepareren tot op de voorste rectusschede en thv de linea alba een lengte-incisie van 1,5 cm. Teugelen van de fasciebladen van de voorste rectusschede met Vicryl UR-6. Digitaal manipuleren van de pre-peritoneale ruimte en met Langebeckhaken het peritoneum à vue brengen en inknippen. Open introductie van een 11 mm trocar (conventional trocars; bladeless trocars) of een blunt tip trocar. Aanleggen van pneumoperitoneum met CO2-gas (high flow (12 l/min.). Introductie van een 0°-scoop. Tafel in Trendelenburg. Onder zicht introductie van een 5 mm disposable suprapubische trocar. Uitgebreide inspectie: ik besluit om te converteren om de volgende reden: appendix is geperforeerd of appendix is niet a vue te krijgen of vrijprepareren van appendix niet mogelijk wegens .......  .
Dwarse huidincisie in rechter onderkwadrant (mesje 10). Achtereenvolgens worden in hun vezelverloop de aponeurose van de m. obliquus externus, m. obliquus internus en m. transversus gekliefd. Na openen van het peritoneum: wel/geen pus, wel/geen vies vocht intra-abdominaal. Expositie met twee vensterhaken. Het coecum wordt met een anatomisch pincet gepakt en met een gaas naar buiten geluxeerd. De appendix is normaal/phlegmonues/necrotisch/geperforeerd. Klem op de appendixpunt plaatsen, waarna de meso-appendix wordt geskeleteerd. De appendix wordt aan de basis geligeerd met Vicryl 2.0, doorgenomen met mes en verwijderd. Mes, klem, appendix en gaas worden afgegeven aan de omloop (appendix voor PA op formaldelhyde). Haemostase. Er wordt wel/niet gespoeld. Peritoneum wordt niet/wel geapproximeerd met Vycril® 0. Sluiten van de externe aponeurose met Vicryl® 2.0. Huid wordt open gelaten of gesloten met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan. Patiënt wordt wel/niet nabehandeld met antibiotica IV (buikschema durante 3 dagen).

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016