Home > Operatieprocedures > Operatieverslagen > Gastro-intestinale chirurgie >

Maagresectie: totale gastrectomie met Roux-en-Y reconstructie

Operatieverslagen

Totale gastrectomie met Roux-en-Y reconstructie

Rugligging. Narcose, neusmaagsonde. Antimicrobiële profylaxe (eenmalige IV bolus cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoideus tot aan de pubis. Mediane bovenbuikslaparotomie. Incisie van de voorste rectusschede en lateraliseren naar de aponeurosis van de m. obliquus abdominis externus. Met gebogen blauwe tang wordt de m. rectus abdominis opgelicht, waarna deze diathermisch wordt doorgenomen. Ligeren van de a. epigastrica superior. Inknippen van de aponeurosis m. transversus abdominis. Inknippen peritoneum. Doornemen en ligeren van ligamentum teres en instellen van Omnitract. Vrijprepareren omentum majus van het colon transversum. Onderbinden van a. gastro-epiploica dextra. Openen van bursa omentalis. Rondom vrijprepareren van duodenum pars horizontalis tot ca. 5 cm distaal van de pylorus. Ligeren van a. gastrica dextra, terwijl a. gastroduodenalis wordt gespaard. Slappe darmklem op duodenum en doornemen duodenum tussen 2 Schoenmakerse klemmen. Vervolgens craniaalwaarts skeletteren van het omentum minus tot de gastro-oesophageale junctie (GOJ). Hierbij wordt ook de a. gastrica sinistra geligeerd. Vervolgens skeletteren van omentum majus langs de grote curvatuur met ligeren van de vasa brevia (figuur 1). Doornemen van de maagslokdarmovergang met een TA 90. Ophalen van een jejunumlis (retrocolisch door een window). Vervolgens wordt een handgelegde, inverterende side-to-side gastrojejunostomie aangelegd met dubbelgewapend PDS 2.0 (figuren 2 en 3). Om galreflux via de blinde duodenumlis naar de maag (maagulcus!) te voorkomen, wordt tevens een handgelegde, inverterende side-to-side jejunojejunostomie (Braunse anastomose) aangelegd met dubbelgewapend PDS 2.0 op ca. 30 cm distaal van de gastrojejunostomie. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop en de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

 
Figuur 1 Totale gastrectomie.
Figuur 1 Totale gastrectomie
Omentum minor en major zijn geskeleteerd met ligeren van de vlg vaten: a. gastrica dextra, a. gastrica sinistra en a. gastro-epiploica dextra. Het duodenum wordt juist voorbij de pylorus doorgenomen en de maag wordt ter hoogte van de gastro=oesophageale junctie met een lineaire stapler doorgenomen (groene vullingen).


Figuur 2 Totale gastrectomie met Roux-enY reconstructie Figuur 2 Totale gastrectomie met Roux-enY reconstructie

Figuur 2 Totale gastrectomie met Roux-enY reconstructie
Aanleggen van een side-de-to-side gastrojejunostomie. In deze afbeelding wordt de anastomose tevens overhecht met staande PDS 3.0 hechtingen.

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016