Operatieverslag

1. Ileocaalresectie (laparotomie)

Time Out procedure. Antibiotica prophylaxis (cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Narcose, neusmaagsonde, desinfectie en steriel afdekken regio abdominalis. Mediane laparotomie van suprapubisch to ca. 10 cm supra-umbilicaal. Bij het openen van de peritoneale ruimte vindt uitgebreide inspectie en palpatie van het GI-stelsel plaats. Opzoeken van de afwijking in het terminaal ileum/coecum. Beschrijving van afwijking:……..

Vervolgens instellen van de Omnitract® opdat adequate exposure wordt verkregen. Mobilisatie van het rechter hemicolon middels diathermische incisie van het pariëtale peritoneum, juist lateraal van het colon ascendens (white line van Toldt). Zodoende wordt vanaf het coecum tot aan de flexura hepatica het peritoneum geïncideerd. Vervolgens wordt stomp (vingers) het colon ascendens in het retroperitoneaal vlak gemedialiseerd, waarbij de fascie van Gerotta intact wordt gelaten. De rechter ureter en vv. ovaricae/testiculares worden geïdentificeerd en niet beschadigd. Bepalen van het resectievlak in het terminaal ileum op …. cm van valvula Bauhini, kaalprepareren en doornemen van het terminaal ileum met een lineaire stapler (80 mm). Met een diathermisch haakje wordt het peritoneum van het mesocolon voorzichtig ingesneden (vanaf ileocoecaalhoek tot aan flexura hepatica). Vervolgens wordt het mesocolon van het colon ascendens craniaalwaarts geskeletteerd met een seal-device tot aan a. colica dextra. Bepalen resectievlak in het colon ascendens (proximaal van de a. colica dextra). Kaalprepareren van colon en doornemen met een lineaire stapler (80 mm) met nieuwe vulling. Verwijderen preparaat (PA). Herstel van de continuïteit middels een ileo-ascendostomie. Het terminaal ileum en colon ascendens worden spanningsloos en isocontractorisch naast elkaar gelegd. Op beide darmsegmenten een verende darmklem. Met 2 Vycril steunhechtingen worden beide darmsegmenten aan elkaar gefixeerd. Vervolgens wordt diathermisch een tweetal lengte-incisies in beide darmlissen uitgevoerd en een handgelegde, inverterende side-to-side anastomose aangelegd met PDS 3.0. De naad wordt vervolgens geïnverteerd middels losse U-steken (PDS 3.0) opdat de naad bedekt is. Een ander optie is om een side-to-side naad te maken middels een lineaire stapler met nieuwe vulling . Er wordt wel/geen drain achtergelaten. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop. Sluiten van de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

2. Ileocaalresectie (laparoscopie)

Time out procedure. Narcose, neusmaagsonde, aftekenen trocarinsteekopeningen. Desinfectie en steriel afdekken regio abdominalis. Antibiotica prophylaxis (cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 1.500 mg IV). Open introductie van een 11 mm trocar: subumbilicale dwarse huidincisie, vrijprepareren tot op fascie van de voorste rectusschede en dwarse fascie-incisie. Teugelen van de fasciebladen met Vicryl UR-6. Digitaal manipuleren van de pre-peritoneale ruimte en met stompe Langebeckse haken het peritoneum a vue brengen. Inknippen peritoneum. Introductie van 11 mm trocar blunt tip trocar. Insouffleren met CO2-gas (flow 20 l/min.; drukbegrenzer op 15 mm Hg). Introductie 30°-scoop. De overige trocars worden onder scopische controle geïntroduceerd. De posities zijn de volgende: een 11-mm trocar, subcostaal links in midclaviculairlijn; een tweede (11-mm) trocar links pararectaal op navelhoogte en een derde (5 mm) trocar suprapubisch. Er wordt gebruik gemaakt van een drietal atraumatische darmklemmen. Opzoeken van de afwijking in het terminaal ileum/coecum. Beschrijving van afwijking:……. Ik besluit om de laparoscopie te continueren. Patiënt(e) in Trendelenburgpositie en licht naar links gekanteld. Met atraumatische darmklemmen wordt het colon transversum naar craniaal toe opgespannen. Het mesocolon wordt hierdoor als een zeil opgespannen waarbij de a. mesenterica inferior fraai opbolt. Met een seal-device wordt het peritoneum geopend en het mesocolon geskeleteerd (vanaf de flexura hepatica caudaalwaarts naar de ileocoecaalhoek). Hierbij wordt het duodenum a vue gebracht en er vindt geen iatrogene laesie plaats. De fascie van Gerotta blijft onbeschadigd. Hieruit kan men afleiden dat de rechter ureter niet gelaedeerd is. Doornemen van het colon ascendens proximaal van de a. colica media met endostapler 80 mm met blauwe vulling. Vervolgens doornemen van terminaal ileum op …. cm van valvula Bauhin met dezelfde Endostapler met nieuwe blauwe vulling van 80 mm. Klem op preparaat. Vervolgens wordt door beide darmlissen een lange Vycril®draad gestoken. Dit ten behoeve van makkelijk terugvinden van beide lissen bij het extracorporaal continuïteitsherstel. Diathermische, dwarse huidincisie pararectaal rechts. Inbrengen wound protector, naar buiten brengen van het preparaat en vervolgens naar buiten brengen van beide gestapelde darmlissen (middels de lange Vycril®draden). Herstel van de continuïteit middels een ileo-ascendostomie: het terminaal ileum en colon ascendens worden spanningsloos en isocontractorisch naast elkaar gelegd. Op beide darmsegmenten een verende darmklem. Met 2 Vycril® steunhechtingen worden beide darmsegmenten aan elkaar gefixeerd. Vervolgens wordt diathermisch een tweetal lengte-incisies in beide darmlissen uitgevoerd en een handgelegde, inverterende side-to-side anastomose aangelegd met PDS 3.0. De naad wordt vervolgens geïnverteerd middels losse U-steken (PDS 3.0) opdat de naad bedekt is. Een ander optie is om een side-to-side naad te maken middels een lineaire stapler GIA™ 80-3,8 blauwe vulling. Er is geen reden voor de aanleg van een stoma of een drain. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop. Sluiten van de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. Drixler.

Laatste update: 11-12-2016