Home > Operatieprocedures > Operatieverslagen > Gastro-intestinale chirurgie >

Lever: radiofrequente ablatio (RFA)

Operatieverslagen

Radiofrequente ablatio hepatica

Rugligging. Narcose, neusmaagsonde. Antimicrobiële profylaxe (eenmalige IV bolus cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoideus tot aan de pubis. Mediane bovenbuikslaparotomie of een subcostale incisie beiderzijds ("motorkapincisie"). Incisie van de voorste rectusschede en lateraliseren naar de aponeurosis van de m. obliquus abdominis externus. Met gebogen blauwe tang wordt de m. rectus abdominis opgelicht, waarna deze diathermisch wordt doorgenomen. Ligeren van de a. epigastrica superior. Inknippen van de aponeurosis m. transversus abdominis. Inknippen peritoneum. Doornemen en ligeren van ligamentum teres en instellen van Omnitract. Inspectie en mobiliseren van de lever. Openen van omentum minus. Teugelen van het ligamentum hepatoduodenale (veterband). Opzoeken van de leverlaesie met een echo. Echogeleid plaatsen van de RFA-naald intratumoraal. Per leverlaesie wordt durante 15-20 minuten "gekookt". Uiteindelijk echocontrole. Spoelen met warm zout. Haemostase. Eventuele gallekkage verzorgen met diathermie, Prolene doorsteking en eventueel Tachosil™. Achterlaten van Ch.24 siliconedrain. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop en de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016