Inleiding

Anuscarcinomen gaan uit van de peri-anale huid of het anaal kanaal. De incidentie is 4-7 op 1.000.000 met een piek tussen 58-64 jaar. De incidentie bij vrouwen en jonge homosexuele mannen neemt toe. Er is een verhoogd risico bij immunosuppressie, humaan papilloma virus infecties en chronische anorectale aandoeningen.

De meeste anuscarcinomen zijn plaveiselcelcarcinomen. Carcinomen uitgaande van het bovenste gedeelte van het anaal kanaal (linea dentata) zijn meestal gemengd plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom (adenosquameus carcinoom). Er is geen verschil tussen het plaveiselcelcarcinoom en het adenosquameus carcinoom met betrekking tot behandeling cq. respons op de behandeling en prognose.

Richtlijn Anuscarcinoom


Bron

www.oncoline.nl

Laatste update: 18-12-2012