Operatieverslag

1. Sigmoïdresectie (laparotomie; oncologische resectie)

Time Out Procedure. Antibiotica prophylaxis (cefuroxim 2000 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Desinfectie en steriel afdekken regio abdominalis. Mediane onderbuiklaparotomie. (Weghechten van uterus bij vrouwelijke patiënten). Het dunne darmpakket en de ileocoecaal hoek worden in een Mulldoek en achter een longspatel weggehouden, eventueel patiënt iets in Trendelenburg positie. Het rectosigmoid wordt gemobiliseerd door het laterale peritoneum in te knippen waarbij het retroperitoneum deels stomp deels scherp wordt geopend en de linker ureter geidentificeerd wordt. Het peritoneum wordt geopend tot in het kleine bekken aan de linker zijde van het rectum waarna een boogvormige incisie wordt gemaakt ventraal tussen rectum en uterus dan wel rectum en prostaat naar de rechter zijde. Op dezelfde wijze wordt het peritoneum parietale rechts geincideerd. Het meso-sigmoideum c.q. meso-rectum ligt nu vrij. De fascie van Gerotta blijft onbeschadigd. Hieruit kan men op zich afleiden dat de linker ureter niet gelaedeerd is. Echter, de linker ureter wordt ter hoogte van de a. iliaca communis sinistra geidentificeerd. Creëren van een venster in het mesosigmoideum, waarna het sigmoïd tussen Schoenmakerse klemmen wordt gekliefd. Skeleteren van het mesosigmoid (oncologisch! d.w.z. tot aan de stam van de arteria mesenterica inferior, waarbij de arteria colica sinistra wordt gespaard). Daarna komen we, als het distale darmdeel wordt opgetrokken in het avasculaire presacrale vlak. 5 cm distaal van de tumor wordt het rectosigmoid tussen Schoenmakerse klemmen doorgenomen en het preparaat verwidjerd ("droog" naar PA). Herstel van de continuiteit van de darm middels een handgelegde, end-to-end anastomse (atraumatische, dubbelgewapende 3.0 PDS). Opmerking: bij een lage anastomose kan een circulaire staplernaad gelegd worden, maar dan is er eerder sprak van een low anterior resectie). Fietsbandtest is negatief. Sluiten van het meso met staande Vicryl 3.0 hechtingen. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop en de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

2. Sigmoidresectie (laparotomie; niet-oncologische resectie)

Time Out Procedure. Antibiotica prophylaxis (cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Narcose, neusmaagsonde, desinfectie en steriel afdekken regio abdominalis. Mediane laparotomie. Gehele GI-stelsel vanaf Treitz tot cavum Douglasi wordt geinspecteerd en gepalpeerd. In het sigmoid bevindt zich een darmwandverdikking over een segment met een lengte van ca. ..... cm, dat qua lokalisatie overeenkomt met pre-operatieve diagnostiek (echo, CT, endoscopie). Het dunne darmpakket en de ileocoecaal hoek worden in een natte Mulldoek gedrapeerd en achter een "retractor pad" intra-abdominaal gecranialiseerd. Het rectosigmoid wordt gemobilseerd. Creëren van een venster in het mesosigmoid, ca. 3 cm proximaal van het aangedane sigmoidsegment, waarna het sigmoid tussen Schoenmakerse klemmen wordt doorgenomen. De fascie van Gerotta blijft onbeschadigd. Hieruit kan men op zich afleiden dat de linker ureter niet gelaedeerd is. Echter, de linker ureter wordt ter hoogte van de a. iliaca communis sinistra geidentificeerd. Vervolgens wordt 3 cm distaal van aangedane sigmoidsegment het sigmoid doorgenomen tussen 2 Schoenmakerse klemmen. Skeleteren mesosigmoid (niet-oncologisch d.w.z. vlak langs de darmwand). Verwijderen preparaat ("droog" naar PA). Herstel van de continuiteit van de darm met een handgelegde, inverterende end-to-end anastomose (3.0 PDS). Fietsbandproef is negatief. Approximeren van mesovenster met staande Vicryl 3.0 hechtingen. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop en de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

3. Sigmoïdresectie (laparoscopie; oncologische resectie)


OK-indicatie
Coloncarcinoom sigmoïd

Opmerkingen pre-operatief
Geen

AB-prophylaxis
Kefzol® 2.000 mg IV eenmalig & Flagyl® 500 mg IV eenmalig

Operatie-ingreep
Sigmoïdresectie (laparoscopisch)

Bloedverlies
.... cc

Complicaties peroperatief
Nee

Sign out
Ja

OK-verslag digitaal verwerkt
Ja/Nee

Verrichtingen vermeld in EPD
Ja/Nee

Eega/Familie werd postoperatief telefonisch op de hoogte gesteld
Ja/nee

Opmerkingen postoperatief
(Geen/Ja:.....)

Verslag
Patiënt(e) op korrelmatras met schoudersteunen. TOP-procedure. Instellen Goebelse beensteunen. Narcose, neusmaagsonde, aftekenen trocarinsteekopeningen. Desinfectie en steriel afdekken regio abdominalis. Antibiotica prophylaxis (Kefzol® 2.000 mg IV eenmalig & Flagyl® 500 mg IV eenmalig). Open introductie: subumbilicale huidlengte-incisie, vrijprepareren tot op fascie van de voorste rectusschede en thv. de linea alba een lengte-incisie van 1,5 cm. Teugelen van de fasciebladen met Vicryl UR-6. Digitaal manipuleren van de preperitoneale ruimte en met stompe Langebeckse haken het peritoneum a vue brengen. Inknippen peritoneum. Introductie van 12 mm trocar. Insouffleren met CO2-gas (flow 20 l/min.; drukbegrenzer op 12 mm Hg). Introductie van een 30°-scoop. De overige trocars worden onder scopische controle geïntroduceerd. De posities zijn de volgende: een 5-mm trocar rechts para-umbilicaal op navelhoogte, een 12 mm trocar suprapubisch in rechter onderkwadrant (en evt. (later) nog een 5 mm trocar ter hoogte van linker bovenkwadrant). Er wordt gebruik gemaakt van atraumatische darmklemmen.
Bevindingen: ter hoogte van het sigmoïd is een RIP niet/wel zichtbaar. De inktmarkering is wel/niet duidelijk zichtbaar. De tumor lijkt wel/niet in te groeien in de omgevende structuren. Ik besluit om de laparoscopie te continueren.
Ik begin met de mobilisatie van het linker hemicolon middels diathermische incisie van het pariëtale peritoneum, juist lateraal van het colon descendens (white line van Toldt). Zodoende wordt vanaf het sigmoïd tot aan de flexura lienalis het peritoneum geïncideerd. Vervolgens wordt het colon descendens in het retroperitoneaal vlak gemedialiseerd, waarbij de fascie van Gerotta intact wordt gelaten. De linker ureter en vv. testiculares/vv. ovaricae worden geïdentificeerd en niet beschadigd. De milthoek wordt niet gemobiliseerd. Bepalen van het resectievlak in het colon descendens, distaal van de a. colica sinistra. Kaalprepareren van het colon descendens. Vervolgens wordt het mesocolon caudaalwaarts geskeleteerd met de Ligasure 37 cm, waarbij zoveel mogelijk centripetaalwaarts op de AMI wordt geprepareerd. Zodoende wordt "onder" de tumor doorgeskeletteerd totdat we het rectosigmoïd benaderen. Bepalen van het resectievlak ter hoogte van het rectosigmoïd op ca. ..... cm boven de omslagplooi. Kaalprepareren van het rectosigmoïd en doornemen ervan met de Tristapler® 60 cm. Verwijderen camera en trocar. Verlengen subumbilicale incisie, inbrengen wound manager, extraperitonealiseren van de descendenslis en afstaplen met een lineaire stapler. Preparaat voor PA. Voordat de assistent plaats neemt tussen de benen, wordt het aambeeld van de circulaire stapler middels een tabakszaknaad in de descendenslis gebracht. Descendenslis terug in de buikholte brengen. Sluiten fascie voorste rectusschede met PDS-loop. Assistent neemt plaats tussen de benen van patiënt. Via het rectum wordt een circulaire stapler maat 29 opgevoerd en in connectie gebracht met het aambeeld. Na afvuren wordt door de operateur zelf gecheckt of beide donuts intact zijn, en dit is zo. Fietsbandtest is negatief/positief. Haemostase. Er wordt wel/geen siliconedrain achtergelaten. Verwijderen van alle trocards. Sluiten huid met agraves.

Einde verslag

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 13-12-2017