Home > Operatieprocedures > Operatieverslagen > Traumatologie >

Uni- of bimalleolaire fractuur

Gerelateerde onderwerpen

Specifiek:
Algemeen:
Anatomie:

Laterale malleolus: plaatosteosynthese
Mediale malleoulus: Zuggertungfixatie

Rugligging met knie in flexie zodat de voetzool op tafel leunt. Spinaal of anaesthesie, Kefzol 2 gram IV propylaxis 1 uur pre-operatief. Altijd lateraal beginnen, want na laterale repositie en fixatie, reponeert de mediale malleolus meestal spontaan, waarbij de enkelvork congruent is! Indien dit niet het geval is, moet de gewrichtspleet aan de mediale zijde geëxploreerd worden, want dan zal er weefsel geïnterponeerd zitten.

  • Laterale malleolus: Ter hoogte van laterale malleolus lengte-incisie en S-vormig achter malleolus langs. Fractuurhaard a vue brengen (let op iatrogene weke delenschade: don’t harm any further). Verwijderen interponaat met tandartshaakje, spoelen. Periosteum met rasp wegduwen zodat aan beide fractuurdelen 2 mm van het bot vrijligt van periosteum.  Repositie met Weberklemmen en fixeren met een ….-gats Drittelrohrplaat, die laterodorsaal van de fibula wordt bevestigd (altijd minimaal 2 gaten proximaal van fractuur vullen met bicorticale schroeven en 2 gaten distaal van fractuur (spongiosa of bicorticaalschroeven; treksschroef doorheen fractuurhaar bij schuine fractuur). Onder doorlichting wordt de stand gecheckt. De enkelvork staat mooi congruent. Derhalve zal ik de mediale gewrichtsspleet niet exploreren. Sluiten huid met doorlopend Ethylon 3.0 over redondrain.
  • Mediale malleolus: Lengte-incisie over mediale malleolus, waarbij ik voorlangs de mediale malleolus snij. Verwijderen interponaat. Inspectie gewricht is goed mogelijk. Repositie fragment en fixeren met een tweetal evenwijdig lopende K-draden, die middels een Vicryldraad en proximaal schroefje een Zuggertungspanosteosynthese vervolledigen. Controle onder doorlichting. Sluiten huid met doorlopend Ethylon 3.0 over Redonse drain.

Nabehandeling: 24 uur drukverband; redondrains 24 uur laten zitten, 6 weken onbelast.

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016