Home > Operatieprocedures > Operatieverslagen > Gastro-intestinale chirurgie >

Maagresectie: subtotale gastrectomie met Billroth type I reconstructie

Operatieverslagen

Subtotale gastrectomie met Billroth I reconstructie

Rugligging. Narcose, neusmaagsonde. Antimicrobiële profylaxe (eenmalige IV bolus cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Vierkant afdekken vanaf het processus xiphoideus tot aan de pubis. Mediane bovenbuikslaparotomie. Incisie van de voorste rectusschede en lateraliseren naar de aponeurosis van de m. obliquus abdominis externus. Met gebogen blauwe tang wordt de m. rectus abdominis opgelicht, waarna deze diathermisch wordt doorgenomen. Ligeren van de a. epigastrica superior. Inknippen van de aponeurosis m. transversus abdominis. Inknippen peritoneum. Doornemen en ligeren van ligamentum teres en instellen van Omnitract. Vrijprepareren van omentum majus van het colon transversum. Onderbinden van a. gastro-epiploica dextra. Openen van bursa omentalis en haemostatisch verzorgen van de bloedvaatjes van de grote curvatuur. Rondom vrijprepareren van duodenum pars horizontalis tot ca. 5 cm distaal van de pylorus. Ligeren van a. gastrica dextra. De a. gastroduodenalis wordt gespaard. Slappe darmklem op duodenum en doornemen duodenum tussen 2 Schoenmakerse klemmen. Vervolgens craniaalwaarts skeletteren van het omentum minus tot de hoogte van het beoogde maagresectievlak (5 cm proximaal van de tumor). Hierbij wordt ook de descenderende tak van a. gastrica sinistra geligeerd. Vervolgens doornemen van omentum majus tot aan het resectievlak aan de grote curvatuur met ligeren van de vasa brevia van de curvatuur major. Doornemen van de maag met de TA 90 en opsturen voor histopathologisch onderzoek. Uiteindelijk wordt een handgelegde, inverterende end-toend gastroduodenostomie aangelegd met dubbelgewapend PDS 2.0. Haemostase. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS loop en de huid met Vicryl Rapide® 3.0 intracutaan.

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016