Operatieverslag

Ileo-anale pouch anastomose

Time Out Procedure. Betreft meestal status na een subtotal colectomie waarbij een ileostoma is aangelegd. Rugligging. Antibiotica prophylaxis (cefuroxim 1.500 mg IV & metronidazol 500 mg IV). Desinfectie en steriel afdekken van regio abdominalis. Mediane laparotomie van supra-umbilicaal tot suprapubisch. Inspectie en palpatie van intra-abdominale ruimte; de volgende bevindingen worden beschreven:......

Diathermisch omsnijden van het ileostoma en vervolgens vanuit zowel intra- als extra-abdominaal vrijprepareren uit de buikwand. Stoma wordt afgestapeld met een TA 30™ (Autosuture®) en in de buikholte gebracht. Vervolgens via abdominale benadering distaalwaarts vrijprepareren van het rectum. Nu wordt het rectum transanaal naar buiten geeverteerd middels Allisklemmen. Alzo ligt het rectum binnenstebuiten en wordt zo dicht mogelijk bij de anusmusculatuur afgestapeled. Van een ileumlis wordt een pouch gestapled. Openen ileum aan de "bodem" van de pouch, introductie van het aambeeld van de circulaire stapler intraluminaal en sluiten met tabakzaksnaad (PDS 3.0). Via de anus wordt de CEEA geintroduceerd, in connectie gebracht met de kop en afgevuurd. Testen op een tweetal complete "donuts". Eventueel aanleggen van een devierend dubbelloops ileostoma in de oude ileostoma-opening. Spoelen. Haemostase. Achterlaten van een Ch. 24 siliconedrain in cavum Douglasi. Sluiten van de voorste rectusschede met een PDS-loop en de huid met huidnietjes. Daarna wordt de staplerrand van ileumlis met mes afgesneden en vervolgens met geknoopt Vicryl 3.0 everterend in zijn volle dikte aan de huid gefixeerd. Aan het eind van de procedure wordt de huid ontvet en wordt een A.P.-zakje geplakt.

Bron

Persoonlijk ervaring Dr T.A. DrixlerLinkedIN page of T.A. Drixler, MD, PhD.

Laatste update: 11-12-2016